فیلم/ وزیر علوم: لیست دانشجویان بازداشتی را به قوه قضائیه ارائه داده‌ایم/ قوه قضائیه مستقل است و قول نمی‌دهیم حکم ها تغییر کند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ وزیر علوم: لیست دانشجویان بازداشتی را به قوه قضائیه ارائه داده‌ایم/ قوه قضائیه مستقل است و قول نمی‌دهیم حکم ها تغییر کند

ارسال شده در خبر