فیلم/ وزیر ارتباطات: شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای موبایل به وجود حفره امنیتی توجه و مشکل را اصلاح کرده بودند / به این موضوع رسیدگی و برخورد خواهیم کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ وزیر ارتباطات: شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای موبایل به وجود حفره امنیتی توجه و مشکل را اصلاح کرده بودند / به این موضوع رسیدگی و برخورد خواهیم کرد

ارسال شده در خبر