فیلم/ وزیرکشور: رییس مجلس شهرداران را شامل قانون بازنشستگی می‌داند، شورا اصرار کند استفساریه می‌گیریم


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ وزیرکشور: رییس مجلس شهرداران را شامل قانون بازنشستگی می‌داند، شورا اصرار کند استفساریه می‌گیریم

ارسال شده در خبر