فیلم/ واکنش «مدیری» به سوال «رامبدجوان» درباره انتقاد از وضع کشور در «دورهمی»: بیرحمانه مشكلات و مصایب كشور را نقد میکنم، تا با برنامه های گل و بلبل تعادل ایجاد شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ واکنش «مدیری» به سوال «رامبدجوان» درباره انتقاد از وضع کشور در «دورهمی»: بیرحمانه مشكلات و مصایب كشور را نقد میکنم، تا با برنامه های گل و بلبل تعادل ایجاد شود

ارسال شده در خبر