فیلم/ واکنش سام درخشانی به انتقاد مردم به دلیل تشویق هنرمندان برای رای دادن به روحانی: در بین گزینه ها، روحانی بهترین انتخاب بود/ دولت عامل اتفاقات اخیر کشور نیست، هرکس دیگری هم جای روحانی بود شرایط به همین صورت بود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ واکنش سام درخشانی به انتقاد مردم به دلیل تشویق هنرمندان برای رای دادن به روحانی: در بین گزینه ها، روحانی بهترین سنا خبر بود/ دولت عامل اتفاقات اخیر کشور نیست، هرکس دیگری هم جای روحانی بود شرایط به همین صورت بود

ارسال شده در خبر