فیلم/ مردی که یک تنه در طی 37 سال، بیابانی را به جنگل تبدیل کرد!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


این مرد هندی در طی 37 سال، روزی یک درخت کاشت و توانست یک منطقه تخریب شده را به جنگل تبدیل کند.

ارسال شده در خبر