فیلم/ قیمت بالای عوارضی بزرگراه خرم‌آباد – پل‌زال/ ۱۵ هزار تومان برای حدود ۱۰۰ کیلومتر!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ قیمت بالای عوارضی بزرگراه خرم‌آباد – پل‌زال/ ۱۵ هزار تومان برای حدود ۱۰۰ کیلومتر!

ارسال شده در خبر