فیلم/ روایتی از یک حادثه؛ یکی از قوی ترین کولبران کردستان چطور بینایی خود را از دست داد؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ روایتی از یک حادثه؛ یکی از قوی ترین کولبران کردستان چطور بینایی خود را از دست داد؟

ارسال شده در خبر