فیلم/ دفاع از دختر اینستاگرامی در تلویزیون: صداوسیما به جای افشای مفاسد اقتصادی، با یک دختر ١٧ ساله برخورد کرد/جنگ اقتصادی فقط برای مردم است و ویلای ۱۰هزار متری برای مسئولین؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ دفاع از دختر اینستاگرامی در تلویزیون: صداوسیما به جای افشای مفاسد اقتصادی، با یک دختر ١٧ ساله برخورد کرد/جنگ اقتصادی فقط برای مردم است و ویلای ۱۰هزار متری برای مسئولین؟

ارسال شده در خبر