فیلم/ جشنواره سنتی مبارزه با ببر، برای بارش باران در مکزیک


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


جشنواره سنتی “تیگرادا” در شهر چیلاپای مکزیک برگزار شد. در این جشنواره مردم شهر خود را به شکل پلنگ آرایش می کنند و برای بارش باران و پر برکت شدن محصولات کشاورزی شان دعا می کنند و با هم مبارزه می کنند.

ارسال شده در خبر