فیلم/ تعرض به زنان سودانی بیخ گوش سازمان ملل/ زنانی که برای تهیه هیزم، تاوان می‌دهند!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ تعرض به زنان سودانی بیخ گوش سازمان ملل/ زنانی که برای تهیه هیزم، تاوان می‌دهند!

ارسال شده در خبر