فیلم/ تاثیرات غیر منتظره گرما/ آیا زمین ناامن می‌شود؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که گرم شدن زمین در نهایت می‌تواند به کاهش امنیت بشر منجر شود.

ارسال شده در خبر