فیلم/ انتقاد رشیدپور ازسن بالای مدیران: ما در استفاده از جوانان عقب ماندیم/ ثمره استفاده ازجوانان می‌شود آقای جهرمی، که با خطرپذیری شفافیت ارزی را آغاز کرد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فیلم/ انتقاد رشیدپور ازسن بالای مدیران: ما در استفاده از جوانان عقب ماندیم/ ثمره استفاده ازجوانان می‌شود آقای جهرمی، که با خطرپذیری شفافیت ارزی را آغاز کرد

ارسال شده در خبر