فکت شیت وزارت خارجه درباره شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزارت امور خارجه فکت شیتی (گزاره برگی) را در خصوص دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری منتشر کرده است

ارسال شده در خبر