فروش بالگردهای روسیه به ایران


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

کمپانی “بالگردهای روسیه” اولین سفارش تحویل دو بالگرد را از ایران دریافت کرد.

ارسال شده در خبر