فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی از ۶ ماه به ۲ماه کاهش یافت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵%) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

ارسال شده در خبر