فراکسیون زنان از بند نسوان زندان اوین بازدید خواهند کرد؟/موافقت ضمنی اژه‎ای در دیداربا فراکسیون امید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


فاطمه سعیدی گفت که از اژه‎ای خواسته است تا ضمن برگزاری جلسه‎ای با فراکسیون زنان مقدمات بازدید از بند زنان زندان‌ اوین و دیگر زندان‌ها فراهم شود و موافقت اولیه آن انجام و قرار شده پس از بررسی بیشتر این بازدیدها انجام شود.

ارسال شده در خبر