فرانسه به یک زندانی بحرینی تابعیت افتخاری داد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


شهرداری پاریس چهارشنبه شب اعلام کرد: ‘نبیل رجب’ مبارز و شیعه بحرینی به دلیل مبارزات و فعالیت هایش در دفاع از حقوق بشر، تابعیت افتخاری فرانسه دریافت کرد. رجب فعال شیعه بحرینی ریاست نهادهایی، چون مرکز ‘حقوق بشر بحرین’، ‘مرکز حقوق بشر کشور‌های خلیج فارس’ و معاون ‘ فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر’ را در کارنامه خود دارد.

ارسال شده در خبر