فراخوان همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


به گزارش «سنا نیوز»،همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی فردوس مشهد برگزار می گردد.
لذا از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۰ فروردین ماه ۹۷ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید:
http://www.ferdowsconferences.ir/modiriat96/fa/home

پوستر همایش:
http://www.ferdowsconferences.ir/assets/domains/9/files/modiriat.jpg

کانال همایش:
FerdowsAC1

در سایت سنا نیوز صرفا فراخوان مسابقات قرار می گیرد و سایر اخبار مسابقات نظیر تمدید، اعلام اسامی داوران، اعلام جوایز، برندگان و … تنها در


کانال سنا نیوز
منتشر می شود.

پیشنهاد می شود برای مشاهده خلاصه فراخوان مسابقات و قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها حتما عضو کانال سنا نیوز به آدرس


sana
شوید.

فراخوان همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


به گزارش «سنا نیوز»،همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی فردوس مشهد برگزار می گردد.
لذا از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۰ فروردین ماه ۹۷ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید:
http://www.ferdowsconferences.ir/modiriat96/fa/home

پوستر همایش:
http://www.ferdowsconferences.ir/assets/domains/9/files/modiriat.jpg

کانال همایش:
FerdowsAC1

در سایت سنا نیوز صرفا فراخوان مسابقات قرار می گیرد و سایر اخبار مسابقات نظیر تمدید، اعلام اسامی داوران، اعلام جوایز، برندگان و … تنها در


کانال سنا نیوز
منتشر می شود.

پیشنهاد می شود برای مشاهده خلاصه فراخوان مسابقات و قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها حتما عضو کانال سنا نیوز به آدرس


sana
شوید.