فراخوان دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانوادهبه گزارش «سنا نیوز»،دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده برگزار می شود.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز؛ به نقل از گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی – پژوهشی و تجربی – کاربردی برگزار می شود.
شایان ذکر است جهت دسترسی به راهنمای فراخوان به پیوند ذیل مراجعه کنید:

فراخوان دومین نشست بین المللی سواد رسانه ای

در سایت سنا نیوز صرفا فراخوان مسابقات قرار می گیرد و سایر اخبار مسابقات نظیر تمدید، اعلام اسامی داوران، اعلام جوایز، برندگان و … تنها در


کانال سنا نیوز
منتشر می شود.

پیشنهاد می شود برای مشاهده خلاصه فراخوان مسابقات و قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها حتما عضو کانال سنا نیوز به آدرس


sana
شوید.