عکس/ پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات بلژیک


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

با نزدیک شدن به سنا خبرات شهرداری های بلژیک تبلیغات نامزدهای شرکت کننده در این سنا خبرات آغاز شده است.

ارسال شده در خبر