عکس/ مسلمانان مورو


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

رئیس جمهور فیلیپین مصوبه مجلس این کشور را که براساس آن تا سال 2022 به اقلیت مسلمان در جنوب این کشور خودمختاری اعطا می شود، امضا کرد.

ارسال شده در خبر