عکس/ انفجار در گردهمایی انتخاباتی پاکستان و کشته شدن نامزد انتخابات


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

دستکم 14 نفر در پی وقوع انفجاری انتحاری در گردهمایی سنا خبراتی حزب ملی عوامی پاکستان در شهر پیشاور کشته شدند.

ارسال شده در خبر