«عمران‌خان» نخست‌وزیر پاکستان شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مجمع ملی پاکستان امروز با ۱۷۶ رای از مجموعه ۳۴۲ کرسی پارلمان عمران‌خان را به عنوان نخست‌ز ویر برگزید. رقیب عمران‌خان در این سنا خبرات «شهباز شریف» برادر «نواز شریف» و رهبر حزب مردم بود که تنها ۹۶ کرسی را از آن خود کرده است.

ارسال شده در خبر