عربستان بزرگترین سرمایه گذاری را در پاکستان انجام می دهد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر انرژی عربستان گفت که دولت کشورش (KSA) بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ این کشور را در بندر گوادر این پاکستان انجام می دهد.

ارسال شده در خبر