ظریف: تحریم سیف غیرقانونی است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص تحریم ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی از سوی آمریکا گفت: این اقدام آمریکا همانند بقیه اقدامات آنها، اقدامی غیرقانونی است. ظریف همچنین درخصوص موضوع تضمین اروپایی ها نیز گفت: ما گفتیم که باید این حقوق ایران تضمین شود و آنها هم گفتند که تلاش خودشان را خواهند کرد.

ارسال شده در خبر