طرح محسن هاشمی برای تحقق دو خواسته بزرگ مردم؛ جوانگرایی و شفافیت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


رییس شورای اسلامی شهر تهران از ضرورت حضور جوانان در پست های مدیریتی بر اساس یک فرایند شفاف سخن گفت و نسبت به هرگونه انحراف در این مسیر هشدار داد.

ارسال شده در خبر