صنعت بیمه از نگاه نمایندگان خانه ملت/ موسوی لارگانی: عوارض دریافتی از صنعت بیمه باید در مسیر صحیح هزینه شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظارت بیشتر بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه را از روش های موثر توسعه صنعت بیمه می داند و می گوید: در کنار این موضوع باید نظارت بر عملکرد دستگاه هایی که از صنعت بیمه عوارض دریافت می کنند نیز با دقت و حساسیت بررسی شود.

ارسال شده در خبر