شیخ احمد: صالحی امیری کل خانواده ورزش ایران را کنار هم قرار داده است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

رییس شورای المپیک آسیا گفت: صالحی امیری کل خانواده ورزش ایران را دوباره در کنار هم قرار داده و این آغاز راه روشنی برای ورزش ایران خواهد بود.

ارسال شده در خبر