شکست سنگین حزب اعتماد ملی برای اسثناکردن افشانی؛ جلسه حضرتی، حق‌شناس و برخی نمایندگان به شکست انجامید/ شبکه‌سازی نیرو‌ها در شهرداری؛ مدیران خسته از فشار‌های حق شناس و رفقا


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


با وجود تلاش اعضای جوان و سالخورده حزب اعتماد ملی در مجلس و شورای شهر تهران برای مثتسنی کردن محمدعلی افشانی، شهردار فعلی ‏تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان، این تلاش ها در نهایت با شکست مواجه شد.‏ در روزهای گذشته، تیمی به لیدری الیاس حضرتی از اعضای موثر حزب اعتماد ملی در مجلس و نیز محمدجواد حق شناس، ‏عضو سرشناس دیگر این حزب در شورای شهر، دست به کار شده بودند تا افشانی را از شمول این قانون خارج کنند؛ روش آنها ‏این بود که یا نمایندگان را قانع کنند که شهرداری تهران جایی نیست که افراد جوانتر بتوانند از عهده آن برآیند، یا این سمت را ‏همتراز وزارت تلقی کرده و آن را مستثنی کنند و یا نمایندگان را از این موضوع بیم دهند که ممکن است پس از دوران نمایندگی ‏جایی برای ادامه فعالیت خود از جمله در شهرداری ها نداشته باشند.‏

ارسال شده در خبر