شکاف درآمدی در ایران عمیق تر شد/ افزایش ضریب جینی به ۳۸.۸


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دو سال گذشته افزایش داشته و متوسط ضریب جینی ایران به ۳۸.۸ واحد رسیده است.

ارسال شده در خبر