شهرداری تهران: پولی شدن تونل‌ها یک پیشنهاد است؛ این پیشنهاد هنوز پذیرفته نشده / با درک شرایط دشوار اقتصادی، هر طرحی که باعث افزایش هزینه و نگرانی شهروندان شود، اجرا نمی‌شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به دنبال انتشار خبری مبنی بر پیشنهاد پولی شدن عبور از تونل‌های شهری از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، توضیحاتی را ارایه داد.

ارسال شده در خبر