شمشیر سیاه: جنگنده مافوق صوتِ بدون سرنشین چین با هدف شکست آمریکا/ عکس


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


چین جنگنده بدون سرنشینی را رونمایی کرده است که می‌تواند مافوق صوت پرواز کرده و مانند بختک به جان سیستم دفاعی آمریکا بیفتد.

ارسال شده در خبر