سه «سورپرایز» تهران در صورت خروج آمریکا از برجام


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


ترامپ به نحوی رفتار می کند که گویا نویسنده یک ‏داستان هیجانی و ترسناک است که قصد ندارد با ‏مخاطبان صریح باشد. مشاوران امنیتی اش او را تایید ‏می کنند: برخی خروج از برجام را قطعی می دانند و ‏عده ای دیگر می گویند هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده ‏است.‏

ارسال شده در خبر