سهام توییتر 19 درصد سقوط کرد / پاکسازی های اخیر توییتر به ضرر جک دورسی تمام می شود؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سهام توییتر پس از گزارش کاهش ماهانه کاربران فعال تا 19 درصد کاهش یافته است. اگرچه پیش از این نیز پیش بینی می شد اتفاق مذکور رخ دهد، اما این حجم کاهش ارزش سهام توییتر بی سابقه است. 

ارسال شده در خبر