سنا خبر » مسابقه به مناسبت روز جهانی زبان مادریبه گزارش «سنا نیوز»،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ای روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده که از سال ۲۰۰۰ به صورت سالانه در راستای ترویج زبان شناسی و تنوع فرهنگی و چند زبانی در نظر گرفته می شود.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز؛ به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران از تمامی علاقه مندان دعوت می کند به مناسبت روز جهانی زبان مادری با ارسال نوشته ای کوتاه (حداکثر ۱۰۰ کلمه) ایده خود در مورد چگونگی ترویج زبان مادری و گوناگونی زبانی بیان کنید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ای روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده که از سال ۲۰۰۰ به صورت سالانه در راستای ترویج زبان شناسی و تنوع فرهنگی و چند زبانی در نظر گرفته می شود.برگزیدگان این مسابقه( بر اساس بیشترین تعداد لایک)، برای آشنایی بیشتر با فعالیت های سازمان ملل متحد در ایران، ضمن دعوت به دفتر مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، تقدیرنامه نیز دریافت خواهد کرد.
شرکت کنندگان باید نوشته های خود را حداکثر تا پایان روز ۲ اسفند ۱۳۹۶ به نشانی unic.tehran@unic.org ارسال نمایند.
(نوشته ها می تواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.)
@UNICTehran

در سایت سنا نیوز صرفا فراخوان مسابقات قرار می گیرد و سایر اخبار مسابقات نظیر تمدید، اعلام اسامی داوران، اعلام جوایز، برندگان و … تنها در


کانال سنا نیوز
منتشر می شود.

پیشنهاد می شود برای مشاهده خلاصه فراخوان مسابقات و قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها حتما عضو کانال سنا نیوز به آدرس


sana
شوید.