سنا خبر » مسابقات فرهنگی، هنری سازمان تامین اجتماعی


به گزارش «سنا نیوز»، اولین دورە مسابقات فرهنگی، هنری کودکان و نوجوانان در سازمان تامین اجتماعی مهاباد برگزار گردید.
به گزارش نیوزنگار سنا نیوز،رئیس سازمان تامین اجتماعی مهاباد در این ارتباط در گفتگو با نیوزنگار هاژه اظهار کرد: این مسابقات به مناسبت  روز تامین اجتماعی و با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با تعهدات تامین اجتماعی و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در بین کودکان و نوجوانان برگزار گردید.

آرش صالحیه افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه تامین اجتماعی در دنیای امروز به مانند یک نیاز اولیه قلمداد می شود و در برقراری امنیت اجتماعی نقش بسزایی دارد، آشنایی کودکان با این مقوله انکار ناپذیر است.

وی ادامه داد: از کلیه فرزندان بیمه شدگان و مستمری بگیران از طریق فراخوان توسط پایگاه نیوزی هاژه برای شرکت در این مسابقات دعوت به عمل آمد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی مهاباد تصریح کرد: این مسابقات در دو بخش “نقاشی به صورت همزمان و ارائه انشاء” با همکاری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد بر پا گردید.

آرش صالحیه خاطرنشان کرد: به ۳ نفر برتر در دو بخش”نقاشی همزمان و انشاء” لوح تقدیر، تندیس و هدایا اهدا و به کلیه شرکت کنندگان نیز بسته ویژه روز تامین اجتماعی داده شد.