سنا خبر » فراخون اولین جشنواره عکس فرهنگ شهروندی


۱-شرکت همه عکاسان در این جشنواره آزاد است.

۲-آثار ارسالی فقط بصورت تک عکس پذیرفته می‌شود و هر عکاس می تواند با ارسال ۲ عکس در هر یک از موضوعات (جمعا ۱۲ عکس) در جشنواره شرکت کند.

۳-در صورت راهیابی عکس به نمایشگاه ارسال عکس با اندازه اصلی ضروری است.

۴-دریافت اثرها به صورت لوح فشرده به نشانی رشت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، بخش آموزش شهروندی ود ریافت رسید خواهد بود.

۵- اصلاح عکس(رنگ،کنتراست، برش) در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل قبول است.

۶- تاریخ عکس‌ها از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ باشد.

۷- تحویل دهننده اثر به عنوان صاحب اثر بوده و قانون کپی تکثیر شامل عکس ها در هر مرحله از جشنواره می شود.

۸- به آثاری که بعداز مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹-تحویل اثر به منزله پذیرش همه مقررات جشنواره است و تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است.

۱۰-چاپ و شاسی اثرها به عهده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوده وتمامی هزینه ها مربوط به نمایشگاه برعهده این سازمان است.

۱۱-لوح های فشرده دریافت شده عودت داده نمی شود.

موضوعات جشنواره:

۱-ایمنی شهر ۲-بافت فرسوده ۳-کسب وکار شهری ۴- نظم وانضباط شهری ۵- زیبایی و گردشگری شهری ۶- آپارتمان نشینی ۷- تکدی گری ۸-سد معبر۹- حمل ونقل وترافیک۱۰- شهر دوستار کودک ۱۱-شهر مطالعه و فرهنگ

امتیازها:

۱-عکس های برگزیده بصورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت وبرای آنها گواهی شرکت در نمایشگاه صادر می شود

۲-تمامی عکس های منتخب در کتابچه مرتبط با نام خود صاحب اثر به چاپ خواهد رسید

جوایز برگزیدگان:

نفر اول :تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۵ میلیون ریال

نفر دوم: تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۳ میلیون ریال

نفر سوم : تندیس جشنواره وبن جشنواره به مبلغ ۲ میلیون ریال

راه های ارتباطی جهت تحویل آثار وکسب اطلاعات بیشتر : رشت خیابان سعدی ،سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، امور توسعه فرهنگ شهروندی تلفن : ۰۱۳۳۳۲۶۴۳۰۴ داخلی ۳۱ rwww. farhangi.rasht.i