سنا خبر » فراخوان گردآوری آثار مدارس خارج از کشور


به گزارش «سنا نیوز»، روابط عمومی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج ازکشور برای گردآوری مستندات و آثار مدارس خارج از کشور فراخوان داد.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، در این فراخوان آمده است: با عنایت به آغاز فعالیت مدارس جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان در بیش از یک قرن پیش تا کنون و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان و دوستداران جمهوری اسلامی ایران به جهت انعکاس سوابق، دستاوردها و خدمات انجام شده در این زمینه بنا بر دستور قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، مقرر شد تا موزه و مرکز اسناد و دستاوردهای مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور توسط روابط عمومی این مرکز راه اندازی شود.

لذا بدینوسیله از تمام فرهنگیان، همکاران وزارت امور خارجه و هموطنان داخل و خارج از کشور که دارای سوابق تاریخی در خصوص مدارس خارج از کشور در زمینه های ذیل هستند دعوت می‌شود  از طریق پست الکترونیکی  به آدرس dabirkhane@medu.ir  روابط عمومی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور را در این اقدام همکاری کنند:

۱-تصاویر قدیمی مدارس از لحظه ساخت تا افتتاح و بهره برداری

۲- بیوگرافی و تاریخچه مدارس به همراه منابع نقل قول شده

۳- مدارک قدیمی تحصیلی صادر شده در مدارس خارج از کشور

۴- آرم یا نشان قدیمی  مدارس

۵- مهر اداری و سربرگ و پاکت نامه قدیمی مدارس

۶- عکس های مربوط به بازدید شخصیت های سیاسی و مسئولین جمهوری اسلامی اران از مدارس

۷- تصاویر مربوط به اولین مدیران و معلمان در مدارس خارج از کشور به همراه اسامی ایشان

۸- هر گونه آثار و اسنادی که بیان کننده سوابق و قابل ارائه در موزه باشد.

۹- لباس و پوشش قدیمی دانش آموزان و معلمان مدارس خارج از کشور