سنا خبر » فراخوان همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار


به گزارش «سنا نیوز»،فراخوان همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار در دوازده محور به شرح زیر برگزار میشود .

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز؛ محور های همایش :

نقاشی _خوشنویسی_سینما، فیلم و عکاسی_مبانی حکمی نظری_معماری_هنرهای صناعی_کتاب آرایی_نمایش های سنتی و آیینی

 

زمان بندی :

ذریافت چکیده مقاله :۱۳۹۶/۱۲/۱۵_۱۳۹۷/۰۳/۰۱

دریافت اصل مقاله : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱_۱۳۹۷/۰۵/۰۱

داوری مقالات و اعلام نتایج : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

دریافت تصاویر آثار سنتی و تجسمی۱۳۹۷/۰۶/۰۱_۱۳۹۷/۰۴/۰۱

داوری آثار سنتی و تجسمی و اعلام نتایج : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

دریافت اصل آثار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱_۱۳۹۷/۰۷/۱۵

انتخاب آثار برتر : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

برگزاری همایش : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

برگزاری نمایشگاه آثار هنری دوره معاصر : ۹۷/۸/۳۰_۹۷/۹/۳۰

برگزاری نمایشگاه آثار هنر ایران در دوره قاجار در کاخ گلستان : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰_۱۳۹۷/۰۹/۳۰

آرس سایت : https://t.me/qajarart

www.qajarart@richt.ir

آدرس دبیرخانه همایش : خیابان آزادی ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، پژوهشکده هنر های سنتی

تلفن : ۶۶۰۹۸۳۰۲

در سایت سنا نیوز صرفا فراخوان مسابقات قرار می گیرد و سایر اخبار مسابقات نظیر تمدید، اعلام اسامی داوران، اعلام جوایز، برندگان و … تنها در


کانال سنا نیوز
منتشر می شود.

پیشنهاد می شود برای مشاهده خلاصه فراخوان مسابقات و قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها حتما عضو کانال سنا نیوز به آدرس


sana
شوید.