سنا خبر » فراخوان همایش ملی زمین شناسی


به گزارش «سنا نیوز»،  فرصت ارسال مقاله به دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران تا پایان تیر تمدید شد.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز،  بنابر اعلام دبیرخانه این همایش ،پژوهشگران می توانند آخرین یافته های علمی خود با محوریت زمین‌شناسی اقتصادی و اکتشاف معدن را به رایانامه Segiran1897@res.ui.ac.ir ارسال کنند.

زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشافات مواد معدنی، اقتصاد معدنی و خشکسالی، زمین شناسی زیست محیطی و کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعات کانی شناختی و بافت از محورهای اصلی این همایش ملی است.

همچنین پژوهشگران علاقه مند برای نام نویسی در این رویداد علمی تا ۳۱ مرداد می توانند به پایگاه اینترنتی http://conf.ui.ac.ir/segi/fa مراجعه کنند.

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران با حمایت انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۴و۱۵ شهریور امسال در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.