سنا خبر » فراخوان همایش بین المللی مطالعات صفوی در دانشگاه اصفهان


به گزارش «سنا نیوز»، فراخوان ارسال مقاله به همایش بین المللی مطالعات صفوی روابط فرهنگی ایران و اروپا در عصر صفوی در دانشگاه اصفهان منتشر شد.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، بنابراعلام دبیرخانه این همایش بین المللی، علاقه مندان فرهنگ و ادب می توانند مقاله خود را تا ۳۰شهریور به safavid-intconf@res.ui.ac.ir  ارسال کنند.

روابط فرهنگی، هنر، دین، دین، علم، ادبیات، سفرنامه ها و منابع آموزش، خاورشناسان، میسیونرهای دینی،روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی،تبادل سفرا، قراردادها، تفاهم نامه، مناسبات دیپلماسی، مبادله اسناد، روابط اقتصادی و مالی، صنعت، تجارت و کشاورزی از محورهای اصلی این همایش بین المللی در دانشگاه اصفهان است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای دانشگاه اصفهان به نشانی http://www.ui.ac.ir مراجعه کنند.

همایش بین المللی مطالعات صفوی روابط فرهنگی ایران و اروپا درعصر صفوی اردیبهشت سال آینده در دانشگاه اصفهان برگزار خواهدشد.