سنا خبر » فراخوان مقالات دومین همایش ملّی روش‌های تحلیل اطلاعات


به گزارش «سنا نیوز»، به نقل از وزارت اطلاعات، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی “دومین همایش ملّی روش‌های تحلیل اطلاعات” را برگزار می‌کند.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، در اطلاعیه فراخوان مقالات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی برای این همایش آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  ۹۷/۰۳/۱۵ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات  ۹۷/۰۵/۱۵ و زمان برگزاری همایش: نیمه دوم سال جاری  اعلام شده است.

محورهای مقالات این همایش نیز به شرح ذیل است:
الف) روش‌های تحلیل رفتار جمعی (آشوب، اغتشاش، شورش، اعتراضات، تجمعات، تحصن) و …
• کاربست فن‌آوری در تحلیل رفتارهای جامعه
• نشانههای هشدار در تحلیل رفتارهای جمعی
• تحلیل روان‌شناختی رفتارهای جمعی
• روش‌های داده‌آمایی در تحلیل رفتارهای جمعی

ب) روش‌های تحلیل محیط امنیتی (اقتصادی،سیاسی و حقوقی،زیست‌محیطی،نظامی، فنآورانه، فرهنگی و اجتماعی)
• تکنیک‌های سنجش وضعیت ملی

• الگوها و روش‌های تحلیل آسیب‌پذیری در محیط امنیتی
• الگوها و روش‌های تحلیل ریسک در محیط امنیتی
• الگوها و روش‌های تحلیل تهدید در محیط امنیتی
• الگوها و روش‌های تحلیل ثبات در محیط امنیتی
ج) روش‌های تحلیل کنشگران سیاسی اجتماعی (رهبران، احزاب، رسانه‌ها) و…
• روش‌ها و الگوهای تحلیل کنشگران مجازی
• روش‌ها و الگوهای تحلیل روان‌شناختی کنشگران سیاسی اجتماعی
• تحلیل پیامدهای امنیتی رفتارهای کنشگران سیاسی اجتماعی
د) روش‌های تحلیل منازعات و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
• نشانه های هشدار در تحلیل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
• کاربست فن‌آوری در تحلیل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی
• خوانش ایرانی در تحلیل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی
در این فراخوان همچنین آمده است :برای اطلاع از مصوبات شورای سیاست‌گذاری و کمیته علمی همایش با شماره ۲۲۴۷۱۸۳۶ دبیرخانه همایش، تماس گرفته و مقالات به صندوق پستی ۱۴۳۸-۱۶۷۶۵ ارسال گردد.