سنا خبر » فراخوان مقالات دهمین کنفرانس ملی بتن


به گزارش «سنا نیوز»، دهمین کنفرانس ملی بتن که در پانزدهم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و به همین منظور انجمن بتن ایران اقدام به فراخوان مقالات برای این کنفرانس کرده و از علاقمندان خواسته است مقالات خود را تا تاریخ بیست و یکم مرداد ماه یه دبیر خانه کنفرانس ارسال کنند.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، نویسندگان لازم است که با کدهای پیشنهادی را براساس تقسیم بندی ارائه کنند. مقاله‌ها باید از تحقیق مستقل نویسندگان نشات بگیرد. مقاله‌های گردآوری شده صرفا از اساتید شناخته شده پذیرفته می‌شود. مقاله‌های ترجمه‌ای به هیچ وجه از سوی دبیرخانه کنفرانس قابل پذیرش نیستند.

موضوع مقاله‌ها

تحلیل و طراحی سازه‌های بتنی (کدA)

تعمیر و تقویت و بهسازی سازه‌های بتنی (کدB)

دوام و پایائی بتن و سازه‌های بتنی(کدD)

افزودنی‌های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه‌های بتنی(کدE)

اجرای سازه‌های بتنی یا انبوه سازی صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل وریختن، تراکم ، عمل آوری و بتن آماده(کدF)

بتن و محیط زیست بیا توسعه پایدار(کدG)

مدیریت اجرای سازه‌های بتن و مدیریت دانش مستند سازی و اموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه‌های بتنی(کدH)

علاقمندان به مقالات را براساس کدهای فوق تقسیم بندی و ارسال کنند.

زمانبندی ارسال مقالات

ارسال مقاله کامل حداکثر تا تاریخ ۲۱/۵/ ۱۳۹۷

اعلام داوری اولیه مقاله کامل حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۶

اعلام داوری نهایی حداکثر تا تاریخ ۱۸/۶/۹۷

شرایط و هزینه ثبت‌نام

شرکت در کنفرانس ملی بتن برای اعضای حقوقی، حقیقی و دانشجوئی( بدون بدهی حق عضویت سالیانه) رایگان است اما ثبت‌نام الزامی است.

هزینه ثبت‌نام شرکت در کنفرانس برای غیر عضو (بامقاله) ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه ثبت‌نام شرکت در کنفرانس برای دانشجویان غیر عضو (با مقاله یا بدون مقاله) ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه ثبت‌نام قبل از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۷ به ترتیب ۴۰۰/۰۰۰،۸۰۰/۰۰۰ و ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال است.

تبصره: مبالغ فوق فقط برای حضور در روز کنفرانس است. هزینه حضور در همایش روز بتن برای اشخاص غیر عضو ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریا است.

از هر نفر حداکثر ۶ مقاله به عنوان نفر اول و در مجموع ۱۰ مقاله پذیرفته خواهد شد.

جهت کسب اطلاع از نحوه ثبت‌نام، ارسال مقاله به پایگاه اینترنتی www.concretday.ir مراجعه کنید.