سنا خبر » فراخوان مسابقه طراحی کیف و کوله پشتی


به گزارش «سنا نیوز»، مسابقه طراحی محصول جدید O bag از طراحان دعوت می کند تا یک کوله پشتی ترکیبی جدید که قابلیت استفاده هم در ساعات کاری و هم در اوغات فراغت داشته باشد طراحی کنند.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، O bag به دنبال طرح های انعطاف پذیر از کوله پشتی است که کاربر بتواند با حذف و یا ترکیج چند جزء ساده کاربری متفاوتی را برای زمان های زسمی و غیر رسمی خود بدست آورد.
ارزیابی با توجه به اصالت، انعطاف پذیری و سازگاری محصول انجام خواهد شد و طرح منتخل ۵ هزار یورو دریافت میکند.

مهلت ثبت نام : ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آذر ۹۷)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه نمایید.