سنا خبر » فراخوان طراحی نماد ملی گردشگری ایران


به گزارش «سنا نیوز» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراحی ملی نماد گردشگری ایران را با هدف تقویت نمانام(brand) گردشگری ایران به صورت رقابتی برگزار می نماید.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، متقاضیان جهت ثبت نام و تکمیل فرم شرکت و بارگزاری طرح های اجرایی می توانند از طریق فرم زیر اقدام نمایند.

فرم شرکت در فراخوان و تعهد اصالت نماد ملی گردشگری را دانلود نموده و پس از تکمیل از طریق لینک ارسال نمائید.

مهلت ارسال آثار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

متن کامل فراخوان: farakhan.pdf