سنا خبر » جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور


به گزارش «سنا نیوز»،معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از آغاز چهارمین جشنواره کشوری حرکت این دانشگاه از ۵ اسفند ماه نیوز داد.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز؛ به نقل از نیوزگزاری آنا، نجفی برزگر معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: این جشنواره یکی از بزرگترین رخدادهای انجمن‌های علمی دانشجویی است و با تبادل افکار و بسترسازی برای تعامل پایدار میان صنعتگران و دانشجویان زمینه‌های داد و ستد علمی, عملی و مالا و نیل به اهداف راهبردی تبدیل علم و دانش به صنعت و ثروت فراهم می‌آورد.

نجفی برزگر با بیان اینکه امسال دانشگاه پیام نور استان مرکزی میزبان چهارمین جشنواره حرکت دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور است، اظهار داشت: این جشنواره در حوزه‌های انجمن علمی برگزیده، فعالیت‌های علمی خلاقانه، نشریه‌های علمی، مسابقه علمی پژوهشی، فضای مجازی، کتاب، اختراع و کارآفرینی از ۵ لغایت ۸ اسفند ماه برگزار می‌شود .

در سایت سنا نیوز صرفا فراخوان مسابقات قرار می گیرد و سایر اخبار مسابقات نظیر تمدید، اعلام اسامی داوران، اعلام جوایز، برندگان و … تنها در


کانال سنا نیوز
منتشر می شود.

پیشنهاد می شود برای مشاهده خلاصه فراخوان مسابقات و قرار گرفتن در جریان جزئیات آنها حتما عضو کانال سنا نیوز به آدرس


sana
شوید.