سنا خبر » تمدید فراخوان ملی طراحی بنای یادمان وحشی بافقی


به گزارش «سنا نیوز»، مهدی فتاحی بافقی مسئول کانون بافق شناسی گفت: فراخوان ملی طراحی بنای یادمان شاعر شهیر ایران زمین، وحشی بافقی، نیمه شهریورماه منتشر می شود.

به گزارش نیوزنگار سنا نیوز، مسئول کانون بافق شناسی گفت: این کانون در نظر دارد با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی و با همفکری و مشورت صاحبنظران شهرستان و استان فراخوان ملی طراحی بنای یادمان وحشی بافقی را منتشر کند.

مهدی فتاحی بافقی با بیان اینکه پیگیری انجام مراحل و روند اداری و قانونی انتقال مقبره وحشی بافقی به زادگاهش از سوی فرماندار شهرستان همچنان در حال انجام است، افزود: سعی داریم تا در کنار انجام مراحل قانونی انتقال مقبره، با انتشار فراخوان ملی، ایده ها و نظرات هنرمندان و صاحب نظران برای ساختن بنایی شایسته و در شان و منزلت این شاعر شهیر، گردآوری و بنای یادمان در این شهرستان ساخته شود.

وی افزود: نیمه شهریور ماه آگهی فراخوان ملی طراحی بنای یادمان وحشی بافقی منتشر خواهد شد.