سفیر ایران در لاهه: آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آراء منزوی شد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


سفیر ایران در لاهه عنوان کرد: آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آراء منزوی شد.

ارسال شده در خبر