سرمایه گذاری سنگین عربستان برای مقابله با ایران در آفریقای جنوبی / گذرگاه آبی «کیپ تاون» جای «باب المندب» را در مواقع بحرانی برای سعودی پر می کند؟


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


عربستان و امارات به اهداف اقتصادی رامافوسا، بعنوان شکاری نگاه می کنند که با استفاده از آن می توانند سیاستهای خود را بر دولت آفریقایی تحمیل کنند! این مساله نمی تواند به دور از تحولات سیاسی و امنیتی در منطقه تفسیر شود، اما به نظر می رسد تلاشهای ریاض و ابو ظبی در برقراری ارتباط نزدیک با افریقا، به دلیل استقلال عقیده آن در بین کشورهای افریقایی، با دشواریهای متعددی مواجه شود.

ارسال شده در خبر